Privacy Statement

Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door IEX Media, (onder andere IEX.nl, IEXProfs.nl, Participaties.nl). De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan IEX Media.

Scholenstrijd heeft partners en sponsoren van het beursspel. U wordt op deze website regelmatig met links doorverwezen naar hun websites en wij verzoeken je dan ook de disclaimers en privacy statements op deze websites goed te lezen.

Door deze websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Lees ook de disclaimer

IEX Media hecht grote waarde aan je privacy en zal deze te allen tijde beschermen. In dit privacy statement kan je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat je kunt doen als je bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen.

Inhoud

  1. Welke persoonlijke informatie registreert IEX Media en waarvoor wordt deze gebruikt?
  2. Wat gebeurt er met jouw gegevens?
  3. Het voordeel van het invullen van jouw gegevens
  4. Het voordeel van het gebruik van cookies
  5. Wat kan je doen als je bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?
  6. Wat gebeurt er bij wijzigingen in het privacy statement?

1. Welke persoonlijke informatie registreert IEX Media en waarvoor wordt deze gebruikt?

Abonneegegevens

Om je toegang te geven tot bepaalde diensten heeft IEX Media onder andere jouw naam, adresgegevens en telefoonnummer nodig. IEX Media gebruikt deze informatie om, als dit nodig is, contact met je op te nemen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Je emailadres vormt in combinatie met het wachtwoord dat je wordt toegestuurd je sleutel om toegang te krijgen tot de diensten en websites van IEX Media. Je kunt na de eerste keer inloggen zelf je wachtwoord wijzigen in het ledencentrum. Als je jouw wachtwoord kwijt bent, kan je dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. IEX Media stuurt jouw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar je toe.

Verbruiksgegevens

Elke server waar je op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IEX Media gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om zijn diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie

IEX Media verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waarvandaan je met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IEX Media te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan IEX Media eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de IEX Media sites, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de IEX Media-site heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van IEX Media.

Sites van derden

IEX Media is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de IEX Media sites zijn gekoppeld of als je via IEX Media andere sites bezoekt. IEX Media raadt je daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

2. Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Jou gegevens zijn na registratie eigendom van IEX Media. De verzamelde informatie gebruikt IEX Media met name voor eigen marketingdoeleinden en om haar eigen dienstverlening aan abonnees te verzorgen. Daarnaast kan IEX Media slechts na jouw eigen toestemming emailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Indien je toestemming geeft om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zullen we er voor zorgen dat de informatie die je van die partij gaat ontvangen, zoveel mogelijk aansluit bij jouw interesses. IEX Media wil jou immers van dienst zijn!

3. Het voordeel van het invullen van jouw gegevens

IEX Media is continu op zoek naar voordelen voor haar leden en tracht in afspraken met derden deze voordelen tot uiting te laten komen. Hierbij is het van belang om over zoveel mogelijk informatie te beschikken teneinde je maximaal te laten profiteren van eventuele voordelen.

4. Het voordeel van het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer herkennen. Je hoeft dus, als je deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat je wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van IEX Media niet of niet goed werken.

5. Wat kan je doen als je bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?

Je kunt bij registratie precies aangeven hoe je wilt dat IEX Media met jouw gegevens omgaat en welke gegevens je verstrekt. Ook na registratie kan je in ons ledencentrum jouw gegevens inzien en/of aanpassen.

Als je wilt dat al jouw gegevens geheel en permanent uit onze database verwijderd worden, stuur dan een email naar: opzeggen@iex.nl. Wij verwijderen al jouw aanwezige gegevens binnen tien werkdagen uit onze database.

6. Wat gebeurt er bij wijzigingen in het Privacy Statement?

IEX Media heeft het recht het privacy statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om disclaimer, privacy statement en spelregels geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Meer informatie

Wil je nadere toelichting of heb je opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op: 020- 4352170.

Copyright © IEX Media