Stichting Capital Amsterdam (SCA)

Stichting Capital Amsterdam (SCA) is een onafhankelijke stichting met als kerndoel het belang en het functioneren van de Amsterdamse openbare kapitaalmarkt uit te dragen en te bevorderen.

De missie van SCA is het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de maatschappelijk-economische rol en betekenis en het gestelde vertrouwen in de Amsterdamse beurs, uit te dragen en te bevorderen. Zij doet dit door ondermeer door het verrichten en/of subsidiëren van objectief onderzoek, publicaties en beleggerseducatie; het inventariseren, conserveren en presenteren van historische archieven en voorwerpen; het verlenen van studieopdrachten, beurzen en stipendia; het organiseren en/of subsidiëren van exposities, seminars en congressen.

SCA streeft ernaar de rijke Amsterdamse beurstraditie levend houden. Ruim 400 jaar geleden ging in ons land de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als eerste bedrijf naar de beurs en werd tegelijkertijd het moderne bedrijf, de naamloze vennootschap, ontdekt. Niet alleen ontstond daarmee in Amsterdam de eerste aandelenbeurs ter wereld, hiermee werd ook het principe om bedrijven te financieren via de openbare kapitaalmarkt uitgevonden.