Comité van aanbeveling Scholenstrijd

 • Eelco Dubbeling, Directeur Nederlandse Vereniging van Banken

  Eelco Dubbeling Eelco Dubbeling (1975) werd geboren in Groningen en studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde diverse functies op het snijvlak van bedrijfsleven en politiek en werkte eerder bij Transport en Logistiek Nederland en ABN AMRO.

  Dubbeling werkt sinds 2007 bij de NVB. Hij is sinds september 2014 directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onder andere lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en het bestuur van Dutch Securities Institute (DSI).

  Meer…
 • Mark van Kruijsbergen, docent (bedrijfs-)economie en bestuurslid Vecon

  Mark van KruijsbergenMark van Kruijsbergen, geboren in 1991, is na afronding van de Master Finance aan de Tilburg University gestart met de eerstegraads lerarenopleiding. Eerst bedrijfseconomie, maar al snel gevolgd door economie. Inmiddels meer dan vijf jaar docent (bedrijfs-)economie voor havo en vwo leerlingen. “Zelf wordt ik altijd enthousiast van wedstrijdjes en competities en dat is iets waarmee leerlingen ook te prikkelen zijn, vandaar mijn enthousiasme bij scholenstrijd.”

  Als bestuurslid van de sectie bedrijfseconomie van de vereniging van economieleraren, de Vecon, zoek ik de aansluiting tussen de lesstof aangeboden door scholenstrijd en de kennis die leerlingen geacht worden te hebben. Kennis om de leerlingen goed voor te bereiden op hun examen, maar zeker ook het verdere leven.

 • Mr. drs. Nicole C. Stolk, directeur Resolutie De Nederlandsche Bank
  Nicole Stolk

  Zij is verantwoordelijk voor het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij lid van de Single Resolution Board (SRB) en lid van het Resolution Committee European Banking Authority (EBA).

  Daarnaast is Stolk verantwoordelijk voor het intern bedrijf van DNB waaronder voor HR, ICT, finance, audit, tweedelijns risicomanagement, inkoop en communicatie.

  Meer…
 • Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Richard WeurdingVerzekeraars

  Richard Weurding is geboren op 2 december 1961 in Voorburg (Z-H). Hij studeerde van 1980-1985 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1987 trad hij in dienst bij het Verbond van Verzekeraars. Als beleidsmedewerker heeft hij zich onder meer beziggehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector, rechtsbijstandverzekeringen, fraudebestrijding en het schadeverzekeringsbedrijf in brede zin.

  Meer…
 • Jan Boerboom, Hoofd Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving Autoriteit Financiële Markten
  Jan Boerboom

  Jan Boerboom is Hoofd Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving Autoriteit Financiële Markten en daarmee verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk voorkomen van voorzienbare teleurstellingen bij klanten die zich verzekeren tegen risico’s en of een goed pensioen willen opbouwen.

 • Tarik Uçar, Pensioenfederatie
  Tarik Uçar

  Tarik Uçar (1976) heeft na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden altijd in de pensioensector gewerkt. Na verschillende rollen bij de Pensioen- en Uitkeringsraad, Zwitserleven, de Pensioenfederatie en Pensioenfonds Horeca & Catering is hij momenteel Uitvoerend Bestuurder bij Pensioenfonds Schoonmaak. Daar is hij primair verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en de communicatie. Daarnaast is hij actief (geweest) bij verschillende Raden van Toezicht, heeft hij les gegeven voor de Stichting Pensioen Opleidingen, heeft in de redactie gezeten van Kluwer Pensioenmagazine en zit hij in het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht.