Comité van aanbeveling Scholenstrijd

Eelco Dubbeling, Directeur Nederlandse Vereniging van Banken

Eelco Dubbeling Eelco Dubbeling (1975) werd geboren in Groningen en  studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde diverse functies op het snijvlak van bedrijfsleven en politiek en werkte eerder bij Transport en Logistiek Nederland en ABN AMRO.

Dubbeling werkt sinds 2007 bij de NVB.  Hij is sinds september 2014 directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onder andere lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en het bestuur van Dutch Securities Institute (DSI). Meer…


Hans Janssen Daalen, Directeur DUFAS

Hans Janssen DaalenHans Janssen Daalen is algemeen directeur van de Dutch Fund and Asset Management Association. Afgekort: ‘DUFAS’. DUFAS is de brancheorganisatie van de beleggingsindustrie in Nederland. Nederlandse vermogensbeheerders bedienen klanten over de hele wereld, zoals omgekeerd buitenlandse beheerders dat ook in Nederland doen.

Onze leden beleggen vermogens voor pensioenfondsen, verzekeraars en andere grote institutionele partijen, maar ook vaak voor particulieren. Tevens bieden zij beleggingsfondsen aan, waar heel veel gewone burgers gebruik van maken om op een verantwoorde, goed gespreide manier wat vermogen op te bouwen voor hun pensioen of voor de studie van hun kinderen. Naast DUFAS is Hans Janssen Daalen onder meer bestuurslid van EFAMA, de Europese Federatie van Asset Managers, gevestigd in Brussel. Meer


Hans de Jong, docent economie en bestuurder Vecon

Hans de JongHans de Jong (1961) is, na een carrière in het bank- en verzekeringswezen en als zelfstandig financieel adviseur, nu tien jaar docent bedrijfseconomie op havo en vwo. Al jarenlang doe ik enthousiast mee met leerlingen aan Scholenstrijd.nl. ‘Het is mooi om te zien hoe leerlingen opgaan in deze wedstrijd en zich verdiepen in het vak van beleggen’. Als bestuurslid van de sectie bedrijfseconomie van de vereniging van economieleraren, de Vecon, zal ik de stem uit het veld zijn waarbij ik aansluiting zal zoeken bij de lesstof en kennis die leerlingen geacht worden te hebben. Verder sta ik voor een optimale communicatie tussen de Vecon en Scholenstrijd.


Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie
Gerard Riemen

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens ongeveer 220 pensioenfondsen de belangen van:

  • 5,3 miljoen deelnemers
  • 3 miljoen gepensioneerden
  • 9,1 miljoen gewezen deelnemers.

Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds.
Meer…Dr. Jan Sijbrand, directeur toezicht van De Nederlandsche Bank
Jan Sijbrand

Dr. Jan Sijbrand trad op 1 juli 2011 toe tot de directie van De Nederlandsche Bank als directeur en voorzitter toezicht. Hij is verantwoordelijk voor bankentoezicht, toezichtbeleid en toezicht verzekeraars. Sijbrand is lid van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank.
Meer…Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Richard WeurdingVerzekeraars

Richard Weurding is geboren op 2 december 1961 in Voorburg (Z-H). Hij studeerde van 1980-1985 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1987 trad hij in dienst bij het Verbond van Verzekeraars. Als beleidsmedewerker heeft hij zich onder meer beziggehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector, rechtsbijstandverzekeringen, fraudebestrijding en het schadeverzekeringsbedrijf in brede zin. Meer…