Comité van aanbeveling Scholenstrijd

Eelco Dubbeling, Directeur Nederlandse Vereniging van Banken

Eelco Dubbeling Eelco Dubbeling (1975) werd geboren in Groningen en  studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde diverse functies op het snijvlak van bedrijfsleven en politiek en werkte eerder bij Transport en Logistiek Nederland en ABN AMRO.

Dubbeling werkt sinds 2007 bij de NVB.  Hij is sinds september 2014 directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onder andere lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en het bestuur van Dutch Securities Institute (DSI). Meer…


Hans de Jong, docent economie en bestuurder Vecon

Hans de JongHans de Jong (1961) is, na een carrière in het bank- en verzekeringswezen en als zelfstandig financieel adviseur, nu tien jaar docent bedrijfseconomie op havo en vwo. Al jarenlang doe ik enthousiast mee met leerlingen aan Scholenstrijd.nl. ‘Het is mooi om te zien hoe leerlingen opgaan in deze wedstrijd en zich verdiepen in het vak van beleggen’. Als bestuurslid van de sectie bedrijfseconomie van de vereniging van economieleraren, de Vecon, zal ik de stem uit het veld zijn waarbij ik aansluiting zal zoeken bij de lesstof en kennis die leerlingen geacht worden te hebben. Verder sta ik voor een optimale communicatie tussen de Vecon en Scholenstrijd.


Mr. drs. Nicole C. Stolk, directeur Resolutie De Nederlandsche Bank
Nicole Stolk

Zij is verantwoordelijk voor het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken en verzekeraars in problemen. Als hoofd van de Nationale Resolutie Autoriteit (NRA) is zij lid van de Single Resolution Board (SRB) en lid van het Resolution Committee European Banking Authority (EBA).

Daarnaast is Stolk verantwoordelijk voor het intern bedrijf van DNB waaronder voor HR, ICT, finance, audit, tweedelijns risicomanagement, inkoop en communicatie. Meer…Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Richard WeurdingVerzekeraars

Richard Weurding is geboren op 2 december 1961 in Voorburg (Z-H). Hij studeerde van 1980-1985 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1987 trad hij in dienst bij het Verbond van Verzekeraars. Als beleidsmedewerker heeft hij zich onder meer beziggehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector, rechtsbijstandverzekeringen, fraudebestrijding en het schadeverzekeringsbedrijf in brede zin. Meer…


Jan Boerboom, Hoofd Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving Autoriteit Financiële Markten
Jan Boerboom

Jan Boerboom is Hoofd Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving Autoriteit Financiële Markten en daarmee verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk voorkomen van voorzienbare teleurstellingen bij klanten die zich verzekeren tegen risico’s en of een goed pensioen willen opbouwen.


Tarik Uçar, Pensioenfederatie
Tarik Uçar

Tarik Uçar (1976) heeft na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden altijd in de pensioensector gewerkt. Na verschillende rollen bij de Pensioen- en Uitkeringsraad, Zwitserleven, de Pensioenfederatie en Pensioenfonds Horeca & Catering is hij momenteel Uitvoerend Bestuurder bij Pensioenfonds Schoonmaak. Daar is hij primair verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en de communicatie. Daarnaast is hij actief (geweest) bij verschillende Raden van Toezicht, heeft hij les gegeven voor de Stichting Pensioen Opleidingen, heeft in de redactie gezeten van Kluwer Pensioenmagazine en zit hij in het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht.