Wat is de Sharpe ratio?

Veel beleggingsfondsen laten zien hoe goed ze hebben belegd op basis van het behaalde rendement. Als ze het eerlijk doen, vergelijken ze dit met een index (inclusief herbelegd dividend) of concurrerende fondsen. Maar iedere vergelijking gaat mank als we het risico vergeten. Een fonds dat aanmerkelijk meer risico neemt in zijn beleggingen, zou op den duur beter moeten scoren dan een fonds dat minder risico neemt. Als dat niet zo is, is dat risico voor niets genomen.

Risico wordt vaak berekend op basis van de bewegelijkheid van een fonds (portefeuille). Ene professor W.F. Sharpe heeft daarvoor een formule ontwikkeld, die het rendement corrigeert voor het gelopen risico, oftewel het rendement per eenheid risico. Daar kreeg hij later zelfs nog een Nobelprijs voor. Die ratio heet, je raadt het al, de Sharpe ratio. De formule van de Sharpe ratio is als volgt:

rendement van portefeuille (fonds) -/- risicovrije rente
risico van het portefeuille (fonds)

Het risico wordt gemeten aan de hand van de bewegelijkheid van de koers. Deze bewegelijkheid van het rendement van het fonds wordt berekend door middel van de standaarddeviatie.

De Sharpe ratio op Scholenstrijd.nl, "hoe hoger hoe beter"

Ook in deze competitie wordt een goede verhouding tussen risico en rendement beloond. De portefeuille met de hoogste Sharpe ratio aan het eind van de competitie komt in aanmerking voor de risico-rendementsprijs.

Gedurende het spel kan je in het risico/rendement klassement zien hoe hoog de 'Sharpe' van jouw portefeuille is. Die ratio wordt dagelijks berekend op de volgende manier:

  • Iedere dag wordt het dagrendement van jouw portefeuille berekend.
  • Daarvan wordt het risicovrije rendement (4% op jaarbasis, of 0,0157% per dag) afgetrokken.
  • Het systeem berekent het gemiddelde èn de standaarddeviatie van die rendementen, sinds de start van jouw spelportefeuille.
  • Het gemiddelde gedeeld door de standaarddeviatie is de Sharpe ratio.

Een zo hoog mogelijke sharpe ratio halen?

Dit doe je door zo goed mogelijk de verhouding tussen risico en rendement na te streven.
Een goed gespreide portefeuille levert in de regel een goede verhouding op tussen risico en rendement. Daarbij is meer niet automatisch beter, aangezien een mandje van tien olieaandelen veel beweeglijker is dan een selectie van vijf aandelen uit totaal verschillende sectoren. Het is dus zaak om zoveel mogelijk factoren (zoals dollargevoeligheid en omvang) in het oog te houden bij het samenstellen van een goed gespreide portefeuille.